(1)
Wulandari, S. A.; Sabardila, A. . KOHESI GRAMATIKAL DAN LEKSIKAL WACANA BERITA PENYANYI PUTRI ARIANI PADA MEDIA ONLINE. basataka 2023, 6, 429-441.