(1)
Nurhusna, N. BENTUK TANDA DALAM WACANA IKLAN ADVERTORIAL MEDIA MASSA CETAK. basataka 2020, 3, 10-19.