TUMANGGER, N.; HAREFA, F. P. .; SITORUS, E. Y. .; NINGSIH, W. .; ARIGA, H. P. S. . EKSPLORASI LEGENDA “AIR TERJUN SIMBILULU” KABUPATEN PAKPAK BHARAT SEBAGAI BAHAN AJAR BAHASA INDONESIA. Jurnal Basataka (JBT), [S. l.], v. 5, n. 2, p. 184–190, 2022. DOI: 10.36277/basataka.v5i2.173. Disponível em: http://jurnal.pbsi.uniba-bpn.ac.id/index.php/BASATAKA/article/view/173. Acesso em: 13 apr. 2024.