[1]
S. A. Wulandari and A. . Sabardila, “KOHESI GRAMATIKAL DAN LEKSIKAL WACANA BERITA PENYANYI PUTRI ARIANI PADA MEDIA ONLINE ”, basataka, vol. 6, no. 2, pp. 429–441, Dec. 2023.