[1]
Sulistiani, A., Ratnawati, I.I. and Maryatin, M. 2021. PEMEROLEHAN KOSAKATA BERDASARKAN KELAS KATA BAHASA INDONESIA PADA ANAK TUNAGRAHITA KELAS VI SDLB C NEGERI BALIKPAPAN KAJIAN PSIKOLINGUISTIK. Jurnal Basataka (JBT). 4, 2 (Dec. 2021), 161–168.