(1)
Sulistiani, A.; Ratnawati, I. I.; Maryatin, M. PEMEROLEHAN KOSAKATA BERDASARKAN KELAS KATA BAHASA INDONESIA PADA ANAK TUNAGRAHITA KELAS VI SDLB C NEGERI BALIKPAPAN KAJIAN PSIKOLINGUISTIK. basataka 2021, 4, 161-168.