Silalahi, D. W. (2022). PENILAIAN TEMAN SEJAWAT SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KEMAMPUAN MERANCANG PEMBELAJARAN DALAM KELAS PEMBELAJARAN MIKRO. Jurnal Basataka (JBT), 5(2), 482–489. https://doi.org/10.36277/basataka.v5i2.205