CHOIRUDIN, muhammad; RATNAWATI, I. I. NILAI BUDAYA DALAM BUKU CERITA RAKYAT PASER DAN BERAU. Jurnal Basataka (JBT), [S. l.], v. 1, n. 1, p. 45–57, 2018. DOI: 10.36277/basataka.v1i1.14. Disponível em: https://jurnal.pbsi.uniba-bpn.ac.id/index.php/BASATAKA/article/view/14. Acesso em: 2 apr. 2023.