PRIHATINI, rahmawati; ISTIANINGRUM, R.; MARYATIN, M. RAGAM BAHASA WARIA DI KOTA BALIKPAPAN. Jurnal Basataka (JBT), [S. l.], v. 1, n. 1, p. 58–70, 2018. DOI: 10.36277/basataka.v1i1.15. Disponível em: https://jurnal.pbsi.uniba-bpn.ac.id/index.php/BASATAKA/article/view/15. Acesso em: 13 apr. 2024.