Silalahi, Destya Waty. 2022. “PENILAIAN TEMAN SEJAWAT SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KEMAMPUAN MERANCANG PEMBELAJARAN DALAM KELAS PEMBELAJARAN MIKRO”. Jurnal Basataka (JBT) 5 (2):482-89. https://doi.org/10.36277/basataka.v5i2.205.