Silalahi, D. W. (2022) “PENILAIAN TEMAN SEJAWAT SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KEMAMPUAN MERANCANG PEMBELAJARAN DALAM KELAS PEMBELAJARAN MIKRO”, Jurnal Basataka (JBT), 5(2), pp. 482–489. doi: 10.36277/basataka.v5i2.205.